Skorzystaj
z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa!
Co zyskasz?
Bezpiecni dostają dofinansowanie!
Zrezygnuj z węgla i zainstaluj ekologiczne rozwiązanie:
ogrzewanie olejowe,
ogrzewanie bazujące na odnawialnych źródłach energii
(kolektory słoneczne i pompy ciepła),
a w ramach
będziesz mógł otrzymać dotację sięgającą nawet 80% kosztów inwestycji! Dofinansowanie przyznawane
jest osobom fizycznym (mieszkańcom) i osobom prawnym (np. spółdzielniom i wspólnotom
mieszkaniowym, fundacjom, instytucjom kultury, przedsiębiorcom itp.).
Bezpiecni czują się komfortowo!
Niezależnie od tego, które z nowoczesnych rozwiązań wybierzesz, zapomnisz o noszeniu węgla
i mozolnym rozpalaniu w piecu.

Będziesz mógł się cieszyć komfortową temperaturą bez żadnego wysiłku.
Bezpiecni są bezpieczni!
Przestań się martwić ryzykiem pożaru czy zaczadzenia.
Nowoczesne instalacje pozwolą Ci zapomnieć o zagrożeniach.
Co zyskamy wszyscy?
Poprawimy jakość krakowskiego powietrza, bo przyczyną wysokiego
w nim stężenia szkodliwych substancji i pyłów zawieszonych jest w dużej mierze
palenie węglem w piecach lub kotłach. Celem Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Miasta Krakowa jest przede wszystkim zmniejszanie emisji
zanieczyszczeń (szczególnie pyłowych) z pieców i kotłowni opalanych paliwem
stałym (np. węglem).
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
1. Zanim rozpoczniesz inwestycję, złóż wniosek o przyznanie na nią dotacji celowej.
Wzory dokumentów oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na podstronie
Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, podpisz z Gminą Miejską Kraków
umowę o udzielenie dotacji.

3. Zamień ogrzewanie na jedno z nowoczesnych
i ekologicznych rozwiązań zgodnie z zapisami ww. umowy.

4. Rozlicz inwestycję zgodnie z umową i otrzymaj dotację.
Nie zwlekaj z decyzją, od 2017 roku stopniowo będzie ograniczana procentowa wielkość poziomu przyznawania dotacji. Wnioski są rozpatrywane aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel z uwzględnieniem:
  1. udokumentowania przeprowadzenia termomodernizacji i osiągnięcia zapotrzebowania na ciepło nieprzekraczającego 80 W/m2,
  2. daty wpływu kompletnego wniosku.
Uprawnieni do rozpatrzenia w pierwszej kolejności są:
  • Najemcy lokali komunalnych, objęci Programem pomocy lokatorom przyjętym uchwałą Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, gdzie wyznaczono termin remontu krótszy niż 6 miesięcy
  • Wnioskodawcy posiadający znaczny stopień niepełnosprawności lub sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Wnioskodawcy posiadający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów, dostępne są na
W sprawie programu można też dzwonić pod numery tel.:
  • 12 616 9085
  • 12 616 9086
  • 12 616 9087
  • 12 616 8848
Wnioski o dotacje celowe należy składać w jednostkach Urzędu Miasta Krakowa:
        • Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3/4,
        • Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pokój 22),
        • Punkt Informacyjno-Doradczy, al. Powstania Warszawskiego 10.