Zastąp węgiel
ciepłem z miejskiej sieci*
i skorzystaj z oferty MPEC w Krakowie, EDF Kraków i CEZ Skawina.
Co zyskasz?
Bezpiecni dostają dofinansowanie!
Ciepło z miejskiej sieci to tani sposób ogrzewania budynków wielorodzinnych położonych w Krakowie,
w obszarze gęstej zabudowy śródmiejskiej. W ramach oferty Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej SA w Krakowie na własny koszt:
• wykona dokumentację techniczną przyłącza i węzła cieplnego,
• podłączy budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez
    budowę przyłącza i węzła cieplnego.
EDF Kraków SA i CEZ Skawina SA dofinansują budowę wewnętrznej instalacji grzewczej
i instalacji centralnej ciepłej wody, przyznając właścicielom budynków, którzy jako pierwsi przystąpią
do programu, wsparcie finansowe w wysokości do:
– 275 zł/kW mocy projektowej instalacji centralnego ogrzewania,
– 250 zł/kW mocy projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej.
Warto pamiętać, że wsparcie finansowe oferowane przez spółki
stanowi dodatkowe, poza dotacjami celowymi z budżetu
Gminy Miejskiej Kraków i premią z funduszu termomodernizacyjnego,
źródło finansowania inwestycji. Można również uzyskać prawa
majątkowe wynikające z białych certyfikatów,
przyznawanych za działania prooszczędnościowe.
Bezpiecni czują się komfortowo!
Zapomnij o noszeniu węgla, mozolnym rozpalaniu w piecu i dużych wahaniach temperatury
w mieszkaniu. Ogrzewanie mieszkań ciepłem sieciowym jest zupełnie bezobsługowe
i zapewnia możliwość prostego regulowania temperatury.
Oprócz centralnego ogrzewania uzyskasz dostęp
do centralnej ciepłej wody użytkowej.
Bezpiecni są bezpieczni!
Przestań się martwić ryzykiem pożaru czy zaczadzenia.
Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej nie wymagają od Ciebie nadzoru i serwisowania,
a źródło ciepła znajduje się poza Twoim mieszkaniem.
Co zyskamy wszyscy?
Poprawimy jakość krakowskiego powietrza,
bo przyczyną wysokiego w nim stężenia szkodliwych substancji i pyłów zawieszonych
jest w dużej mierze palenie węglem w domowych piecach lub kotłach.
Co gwarantujemy?
Pomożemy Ci załatwić formalności
i zrealizować inwestycję w budynku!
Szczegóły oferty poznasz, pisząc do nas na adres piece@mpec.krakow.pl
lub dzwoniąc pod numer tel. 12 64 65 448.
* Oferta dotyczy budynków zlokalizowanych w obszarze zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej, zgłoszonych do udziału
w programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Krakowa.