Aktualności
PONE-dofinansowanie w 2017 roku
19/01/2017

W roku 2017 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa można uzyskać dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, instalacji ciepłej wody użytkowej powiązanej z likwidacją palenisk węglowych czy instalacją odnawialnych źródeł energii w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Wszelkie informacje na temat Programu w tym nowe formularze wniosków i umowy dotacyjnej na rok 2017 dostępne są na stronie www.bip.krakow.pl
Uruchomiono nowy dodatkowy punkt informacyjno-doradczy przy al. Powstania Warszawskiego 10, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - tel: 12 616 9085; 12 616 9086; 12 616 9087.

Nowy korzystniejszy przelicznik PONE
24/02/2016

Uchwała Nr XXXIV/571/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wprowadziła istotne zmiany w przeliczaniu dotacji, mające na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wzięcia udziału w Programie.

W chwili obecnej dotację przyznaje się do:

 1. Zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.

 1. Zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.

Maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt. 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 8000 zł.

 1. Zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.

Zmiany te pozwoliły na znaczny wzrost przyznawanych dotacji, szczególnie w przypadku nieruchomości o małej powierzchni.

 

Tak! Dla czystego powietrza
14/01/2016

11 stycznia ruszyła kampania informacyjna TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA. Do mieszkań krakowian zapukają przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, żeby zachęcać mieszkańców posiadających paleniska węglowe do ich wymiany na ogrzewanie ekologiczne. Akcja potrwa do 25 marca.

Kampania informacyjna TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA odbywa się w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Od 11 stycznia do 25 marca upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa udadzą się do mieszkań osób, które jeszcze dysponują piecami węglowymi, by zachęcić ich do wymiany ogrzewania na proekologiczne. Przy okazji mieszkańcy będą informowani o możliwościach wsparcia, jakiego udziela Miasto. Upoważnione osoby będą odwiedzać mieszkańców Krakowa z pełnym pakietem informacji i materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o wymianę pieca, będą także służyć radą w tej kwestii.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym na os. Zgody 2, pok. 7, tel: 12 616 88 48.

Przypominamy, że złożenie wniosku w tym roku gwarantuje otrzymanie do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji. W następnych latach dofinansowanie będzie malało, w roku 2017 będzie to do 80% kosztów kwalifikowanych, a w roku 2018 do 60% kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne mogą uzyskać, w ramach Lokalnego Programu Osłonowego (LPO), dofinansowanie nawet do 100% różnicy kosztów ogrzewania.

Poniżej warunki uzyskania pomocy w ramach LPO:

 • przeprowadzona po 14 września 2011 r. trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

 • dochód nieprzekraczający, w przypadku:

- osoby samotnie gospodarującej – kwoty 3 170 zł „netto”

- wspólnego gospodarstwa domowego – kwoty 2 313 zł „netto” na osobę

 • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu

 • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Wymień piec… na zakupach
02/12/2015

Punkty Obsługi Mieszkańców UMK w Galerii Bronowice i Galerii Bonarka City Center poszerzają swoją ofertę usług: od 1 grudnia można w nich składać wnioski o dotację na wymianę pieców węglowych. Zakupy, urzędowe formalności i działania antysmogowe – to wszystko można połączyć!

Wnioski o dotację na wymianę pieców przyjmowane są od 1 grudnia 2015 r. na stanowiskach Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy w POM BRONOWICE (ul. Stawowa 61) oraz POM BONARKA (ul. Kamieńskiego 11), od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

Przypomnijmy, w obu POM-ach krakowianie mogą również załatwiać sprawy związane z meldunkiem i dowodem osobistym, a także te dotyczące prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.  

O skuteczności i wygodzie tego rozwiązania świadczy wciąż rosnąca popularność obu Punktów. Od początku funkcjonowania POM w Galerii Bronowice (grudzień 2013) do 21 listopada 2015, krakowianie załatwili w nim łącznie 8375 formalności z zakresu ewidencji ludności oraz 10 088 sprawy dotyczące działalności gospodarczej. Mieszkańcy złożyli też 12 216 wniosków o wydanie dowodów osobistych, 2013 praw jazdy i 10 689 dowodów rejestracyjnych oraz zarejestrowali 13 229 pojazdów. 
 
Od otwarcia POM w Galerii Bonarka City Center (5 października 2015) do 21 listopada 2015, mieszkańcy Krakowa załatwili w nim już 353 formalności z zakresu ewidencji ludności oraz 191 spraw dotyczących działalności gospodarczej. Krakowianie złożyli też 495 wniosków o wydanie dowodów osobistych, odebrali 109 praw jazdy i 275 dowodów rejestracyjnych oraz zarejestrowali 513 pojazdów.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili punkt informacyjny Bezpiecnych i zdecydowali się zlikwidować palenisko węglowe
12/11/2015

Tymczasowe Biuro Obsługi Klienta Bezpiecnych na Placu Szczepańskim
16/10/2015

Przez cały październik będziemy po raz kolejny zachęcać krakowian do wymiany pieców węglowych na ekologiczne sposoby ogrzewania (ciepło sieciowe, gaz). Kampania prowadzona w Radiu Kraków i w  środkach komunikacji miejskiej MPK jest skierowana do mieszkańców miasta, a także zarządców nieruchomości i  administratorów budynków. Punktem kulminacyjnym kampanii będzie otwarcie w dniach: 5-7 listopada Tymczasowego Biura Obsługi Klienta Bezpiecnych na Placu Szczepańskim.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do namiotu Bezpiecnych w celu uzyskania informacji o możliwości usunięcia pieca i uzyskania dotacji.

 

 

Prezydent RP podpisał ustawę antysmogową
09/10/2015

W dniu 6 października 2015 r.  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tzw. „ustawę antysmogową”.

Ustawa ta umożliwi m.in. zastosowanie na szczeblu lokalnym prawnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza i ochrony przed hałasem. Władze lokalne, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz oddziaływanie na środowisko, będą mogły wprowadzać na konkretnym terenie normy techniczne, emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw a nawet zakazy stosowania paliw stałych. Takie rozwiązania powinny przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie unieważnienia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej zakaz palenia węglem od 2018 r.
07/10/2015

W dniu 25.09.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający uchwałę Nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w spawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Niezależnie od powyższego, Miasto nadal będzie realizować Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Kontynuowane będą także wspólne działania dostawców ciepła i gazu w ramach Porozumienia z dnia 12 maja 2012 roku polegające na wspieraniu mieszkańców Krakowa zmieniających sposób ogrzewania na proekologiczny.

 

Dzięsiąty mobilny punkt obsługi klienta MPEC
11/09/2015

 

Mobilny Punkt Obsługi Klienta MPEC, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, już po raz 10. zmieni lokalizację. Tym razem stanie na ulicy Lubicz obok Opery. Wszyscy zainteresowani będą mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Tematów do rozmowy jak zwykle będzie wiele, poruszona zostanie na pewno kwestia dotacji na zmianę ogrzewania, podłączenia do miejskiej sieci oraz sprawa ciepłej wody użytkowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na  konsultacje w namiocie MPEC od 14 do 18 września, od godz. 15:00 do 18:00 przy ul. Lubicz (obok Opery).

 

Mobilny Punkt Obsługi Klienta MPEC na Stradomiu
09/06/2015

Krakowski Festiwal Recyklingu
29/05/2015

W piątek i sobotę (29-30 maja) na krakowskich Błoniach odbędzie się Krakowski Festiwal Recyklingu. Nie zabraknie konkursów, koncertów, gier i zawodów sportowych w godzinach od 11.00 do 18.00. Podczas plenerowej imprezy mieszkańcy Krakowa będą mogli uzyskać praktyczne informacje na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne.

Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy za odwiedziny podczas Dni Ziemi
29/04/2015

W dniach 24-25 kwietnia, podczas obchodów Dni Ziemi przy Alei Róż odbyła się Krakowska Wystawa Ekologiczna. Podczas wystawy zachęcaliśmy krakowian do zasięgnięcia informacji na temat możliwości wymiany palenisk węglowych na ekologiczne systemy ogrzewania, każdy odwiedzający mógł wziąć udział w grach i zabawach otrzymując przy tym upominek. Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym za odwiedzenie namiotu Bezpiecnych, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

W celu zasięgnięcia dalszych informacji na temat warunków przyłączenia konkretnych budynków i mieszkań do ekologicznego systemu ogrzewania czy złożenia wniosków, serdecznie zapraszamy do naszego stałego Punktu Informacyjnego na Os. Zgody 2.

 

 

Dni Ziemi – Krakowa Wystawa Ekologiczna
21/04/2015

W piątek i sobotę (24-25 kwietnia br.) przy alei Róż w Nowej Hucie w godzinach od 11.00 do 17.00 odbędą się Dni Ziemi. Nie zabraknie gier, zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży. Podczas plenerowej imprezy mieszkańcy Krakowa będą mogli uzyskać praktyczne informacje na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne.

Serdecznie zapraszamy.

 

Wypowiedzenie Porozumienia przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
11/03/2015

W dniu 15 maja 2012 roku podpisano Porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminą Miejską Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, EDF Kraków SA, Elektrownią Skawina SA, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA oraz TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w sprawie likwidacji palenisk węglowych na terenie Miasta Krakowa. Sygnatariusze Porozumienia, głównie dostawcy ciepła, gazu i energii elektrycznej zadeklarowali, że wspólnie będą wspierać mieszkańców Krakowa zmieniających sposób ogrzewania na proekologiczny.

Pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. spółka TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. złożyła wypowiedzenie i od dnia 9 marca br. nie jest sygnatariuszem ww. Porozumienia.

Poradnik MPEC. Jak zastąpić palenisko węglowe ciepłem z sieci miejskiej. Część 4.
04/12/2014

Dziękujemy za odwiedziny w namiocie Bezpiecnych na Małym Rynku i zapraszamy do naszego stałego Punktu Informacyjnego na Os. Zgody 2
25/11/2014

Dobiega końca kolejna kampania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, w czasie której zachęcaliśmy krakowian do zasięgnięcia informacji na temat możliwości wymiany palenisk węglowych na ekologiczne systemy ogrzewania. Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym za odwiedzenie nas w  dniach  od 18-21.11., w namiocie Bezpiecnych na Małym Rynku. Było nam niezmiernie miło przyjąć Państwa w Tymczasowym Biurze Obsługi Klienta i udzielić kompleksowej informacji na temat możliwości zastąpienia pieca ogrzewaniem sieciowym, elektrycznym lub  gazowym  oraz uzyskania dotacji nawet do 100% planowanych inwestycji. Wierzymy, że nasi eksperci pomogli Państwu w wyborze najlepszej oferty i wypełnieniu formularzy.

W celu zasięgnięcia dalszych informacji na temat warunków przyłączenia konkretnych budynków i mieszkań do ekologicznego systemu ogrzewania czy złożenia wniosków, serdecznie zapraszamy do naszego stałego Punktu Informacyjnego na Os. Zgody 2.

 

Kampania informacyjna "Uwaga, zły piec!"
06/11/2014

Ruszyła kolejna kampania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji pod nazwą „Uwaga, zły piec!”. Ponieważ ogrzewanie piecami węglowymi jest jedną z głównym przyczyn zanieczyszczenia powietrza i powstawania smogu nad Krakowem, będziemy zachęcać  krakowian  do wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne. Kampania jest skierowana do mieszkańców miasta, a także zarządców nieruchomości i  administratorów budynków. Od początku listopada akcja jest propagowana na citylightach,  w  środkach komunikacji miejskiej, radiu, internecie i TV. Punktem kulminacyjnym kampanii będzie otwarcie Tymczasowego Biura Obsługi Klienta Bezpiecnych na Małym Rynku, w  dniach: 18-21 listopada, od godz. 14:00 do 18:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do namiotu Bezpiecnych w celu uzyskania informacji o możliwości usunięcia pieca i uzyskania dotacji.

 

 

 

Ruszył siódmy Mobilny Punkt Obsługi Klienta MPEC
07/10/2014

Mobilny Punkt Obsługi Klienta MPEC to specjalny namiot informacyjny, który już na stałe wpisał się w krakowski krajobraz. Krakowianie mogą się w nim dowiedzieć jak zlikwidować piec węglowy i podłączyć budynek do miejskiej sieci cieplnej. To miejsce, w którym pracownicy MPEC udzielą mieszkańcom Krakowa wyczerpujących informacji na temat możliwości wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Siódma edycja akcji zlokalizowana została na granicy dwóch dzielnic – Starego Miasta i Grzegórzek, a dokładnie przy zbiegu Grzegórzeckiej i ulicy Dwernickiego. Punkt będzie czynny w godzinach od 15.00 do 18.00, codziennie od 6 do 10 października (od poniedziałku do piątku). Został on przygotowany specjalnie dla mieszkańców ulic: Kołłątaja, Blich, św. Łazarza, Sołtyka, Bujwida i Dwernickiego.

 

Ruszył szósty Mobilny Punkt Obsługi Klienta MPEC
17/09/2014

Specjalny namiot informacyjny, w którym krakowianie mogą dowiedzieć się jak zlikwidować piec węglowy i podłączyć budynek do miejskiej sieci cieplnej, będzie zlokalizowany w okolicy skrzyżowania ulic: Łobzowskiej i Siemiradzkiego.
Punkt będzie czynny w godzinach od 15.00 do 18.00. codziennie od 15 do 19 września. (Od poniedziałku do piątku). Został przygotowany specjalnie dla mieszkańców ulic: Łobzowskiej, Spasowskiego, Lenartowicza, Siemiradzkiego i Sobieskiego.

 

Informacja w sprawie unieważnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej zakaz palenia węglem od 2018 r.
26/08/2014

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w dniu 22.08.2014 r. uchwałę Nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w spawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Niezależnie od tego czy zakaz palenia węglem zostanie uchylony czy nie, Miasto nadal kontynuować będzie Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Zainteresowanie Programem wśród mieszkańców jest bardzo duże. Złożone obecnie wnioski opiewają na ponad 60 mln złotych. Kwotę konieczną do realizacji złożonych w tym roku wniosków Gmina Miejska Kraków będzie chciała pozyskać od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki, w ramach środków programu KAWKA oraz w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Poradnik MPEC. Jak zastąpić palenisko węglowe ciepłem z sieci miejskiej. Część 3.
25/08/2014

Poradnik MPEC

Dzień Drzwi Otwartych w Elektrowni Skawina
22/08/2014

Już 13 września na mieszkańców Skawiny i okolic czeka kolejna edycja Dnia Drzwi Otwartych, w Elektrowni Skawina. Poza wycieczką po Elektrowni, na uczestników po raz pierwszy będą czekały specjalne stoiska naukowe, pozwalające w atrakcyjny sposób zaangażować dzieci do poznawania tajników wiedzy z zakresu fizyki i chemii.

W połowie września br. pracownicy Elektrowni Skawiny otworzą podwoje zakładu przed wszystkimi zainteresowanymi specyfiką pracy w otoczeniu najnowocześniejszych urządzeń ciepłowniczych. Na ekspozycji „Nie taki mokry lód” dokładnie zbadamy substancję o nazwie suchy lód, na własnych rękach mierząc się z temperaturą minus 80 stopni Celsjusza. Ponadto dowiemy się czym są stany skupienia oraz poznamy znaczenie słowa „sublimacja”. Przewodnicy Dnia Drzwi Otwartych zaproszą wszystkich młodych odkrywców do wykonania magicznych baniek, które nie polecą na wietrze oraz… wspólnego wylania wiadra mgły. Wyjaśnią także gościom skąd bierze się zjawisko bąbelków, obecne w butelce wody gazowanej.

 

Na wystawie „Teatr błyskawic” będzie można dowiedzieć się czym jest prąd i samodzielnie wytworzyć energię elektryczną do 200 000 V oraz zbudować żarówkę podobną do tej, którą stworzył Thomas Edison. Wywołując własną błyskawicę sprawimy, że z nieba polecą gromy na zawołanie. Ale to nie wszystko - najmłodsi uczestnicy tego, obfitującego w niezwykle pouczającą rozrywkę dnia zostaną zaproszeni do skorzystania z takich atrakcji jak loteria, malowanie buziek, krzyżówka z nagrodami czy możliwość przetestowania swojej wiedzy i kreatywności w „dociekankach”. Na koniec, wszyscy goście Elektrowni Skawina będą mogli zapozować do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

 

Zwiedzanie Elektrowni odbędzie się w kilkunastosobowych grupach, co 30 minut. Zwiedzanie dla dzieci poniżej 10. roku życia będzie odbywało się wyłącznie pod opieką dorosłych. Zalecane jest obuwie sportowe. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Elektrownia Skawina S.A.

Data: 13 września 2014

Godziny: 9:00 – 15:00

 

Adres: Elektrownia Skawina S.A.

ul. Piłsudskiego 10, Skawina

„Bezpiecni” na Krakowskim Festiwalu Recyklingu
06/06/2014

W piątek i sobotę (6-7 czerwca) na krakowskich Błoniach odbędzie się Krakowski Festiwal Recyklingu. Nie zabraknie konkursów, koncertów, gier i zawodów sportowych w godzinach od 11.00 do 18.00. Podczas plenerowej imprezy mieszkańcy Krakowa będą mogli uzyskać praktyczne informacje na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne.

Serdecznie zapraszamy.

Poradnik MPEC. Jak zastąpić palenisko węglowe ciepłem z sieci miejskiej. Część 2.
07/04/2014

Poradnik MPEC. Jak zastąpić palenisko węglowe ciepłem z sieci miejskiej. Część 1.
24/03/2014

Poradnik MPEC

Pierwszy mobilny punkt obsługi klienta MPEC
10/03/2014

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Pierwszego Mobilnego Punktu Obsługi Klienta MPEC, w którym mieszkańcy Krakowa będą mogli uzyskać praktyczne informacje na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne.

 

Pierwszy Mobilny Punkt Informacyjny MPEC stanie na rogu ulic Siennej i Westerplatte i będzie czynny codziennie od 10 do 14 marca w godzinach od 15.00 do 18.00.

 

W specjalnym namiocie informacyjnym krakowianie będą mieli okazję dowiedzieć się m.in.:

 • jak starać się o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej,

 • gdzie i w jaki sposób uzyskać dopłaty,

 • jak prawidłowo wypełnić wnioski na każdym z etapów procesu przyłączenia budynku do miejskiej cieci cieplnej,

 • jak kompletować niezbędne dokumenty.

 

Do pierwszego Mobilnego Punktu Obsługi Klienta MPEC szczególnie zapraszamy mieszkańców ulic Wielopole, Librowszczyzna, Zyblikiewicza, Bonerowskiej i Morsztynowskiej, gdzie zidentyfikowano ponad 200 czynnych palenisk węglowych. Obszar ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury cieplnej MPEC. Jest otoczony siecią rozdzielczą, do której można łatwo i szybko podłączyć budynki z regionu, bez konieczności dodatkowych inwestycji w rozbudowę rurociągów.

 

Rozpoczynający się w poniedziałek projekt inauguruje cykl bezpośrednich spotkań pracowników MPEC z mieszkańcami Krakowa w celu zachęcenia ich do zastąpienia pieców węglowych ciepłem z miejskiej sieci. Do końca roku mobilne punkty obsługi klienta MPEC będą pojawiać się w kolejnych dzielnicach miasta. Oprócz tego prowadzone są inne działania. Spółka rozsyła oferty i ankiety do mieszkańców ze zinwentaryzowanego obszaru palenisk węglowych. Akcję nagłaśniają plakaty informacyjne. Dla zainteresowanych przygotowano ulotki i broszury informacyjne.

 

Pobierz broszurę informacyjną "Ciepło z dostawą do domu. Jak zastąpić palenisko węglowe ciepłem z miejskiej sieci".

 

Punkt Informacyjno-Doradczy - Zamiana systemu ogrzewania
03/03/2014

Od dnia 3 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa na os. Zgody 2 (pokój nr 7 na parterze) będzie funkcjonował Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania

 

1. Telefon kontaktowy: 12 616 89 77

2. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

3. Dyżury specjalistów w godzinach od 9.00 do 14.00

Poniedziałek – Wydział Kształtowania Środowiska – dotacje do inwestycji

Wtorek – PGNiG Biuro Handlowe Regionu Krakowskiego– ogrzewanie gazowe

Środa - Wydział Kształtowania Środowiska – dotacje do inwestycji

Czwartek – Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłek celowy do eksploatacji proekologicznego ogrzewania

4. Zakres obsługi:

informowanie na temat możliwości wymiany systemu ogrzewania i wyboru różnych dostawców energii

informowanie o zasadach i możliwościach pozyskania środków finansowych na wsparcie inwestycji z Urzędu Miasta Krakowa (Program Ograniczania Niskiej Emisji), MPEC (program „Ciepło dla Krakowa”), PGNiG, EDF, CEZ Skawina, Tauron

informowanie o zasiłku celowym za zwiększone koszty ogrzewania lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego

doradztwo w zakresie nisko i wysokonakładowych metod zmniejszenia wydatków na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

przeliczenie kosztów zaopatrzenia w energię od różnych dostawców i oszacowanie nakładów na zmianę systemu (energia elektryczna, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gaz ziemny, gaz LPG, olej opałowy, pompy ciepła)

informowanie o zasadach wypełniania i pomoc w wypełnianiu wniosków do wybranych dostawców energii

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa na rok 2014
20/01/2014

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa uchwalonego uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 roku (z późn. zm.).

 

Informacja o naborze znajduje się tutaj.

Inwentaryzacja pieców na paliwo stałe na terenie miasta Krakowa
09/01/2014

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, dla Aglomeracji Krakowskiej jako główną przyczynę przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 wskazuje niską emisję.
Z uwagi na powyższe, identyfikacja liczby i rozmieszczenia źródeł niskiej emisji w mieście jest zagadnieniem niezmiernie istotnym. Ostatnia inwentaryzacja źródeł niskiej emisji sporządzona była w odległym 1994 roku i na dzień dzisiejszy nie stanowi już źródła wiarygodnych danych. Wobec powyższego, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 rozpoczął proces, którego celem jest uzyskanie aktualnych danych dotyczących liczby i lokalizacji czynnych pieców na paliwo stałe w Krakowie.

 

W roku 2012 wykonana została pilotażowa inwentaryzacja na wybranym obszarze, której celem było opracowanie metodyki, wykonanie analizy i opracowanie zebranych danych.

Opracowanie zawierało również informacje na temat występowania innych źródeł ogrzewania na analizowanym terenie.

 

W roku 2013 sporządzona została inwentaryzacja obejmująca obszar Dzielnicy I (prawie cały obszar), Dzielnicy II (w części) i w niewielki fragment Dzielnicy VIII, której wyniki przedstawiają się następująco:

Całkowita liczba czynnych pieców na terenie objętym inwentaryzacją – 5 891 sztuk, w tym 5 719 sztuk pieców (lub kominki) zinwentaryzowano w 976 budynkach mieszkalnych oraz 172 piece (lub kominki) w 43 budynkach, których oznaczenie jest inne niż mieszkalne.

Liczba wszystkich budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze – 4 477.

Liczba budynków mieszkalnych oraz budynków z przeznaczeniem na pobyt ludzi (pensjonaty, hotele, hostele, szkoły) – 1 766.

Mapa zinwentaryzowanego obszaru (link do mapy)

 

Do końca 2015 roku planowane jest zinwentaryzowanie całego obszaru miasta - w roku 2014 inwentaryzacja obejmie część dzielnicy I, II, VII, VIII oraz w całości dzielnice III, V, XIII, XIV, natomiast w 2015 roku część dzielnicy VII i VIII oraz w całości dzielnice IV, VI, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII.

Uchwała Nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
09/01/2014

Od roku 2002 poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym utrzymuje się na podobnym poziomie. We wszystkich stanowiskach pomiarowych w Małopolsce (z wyjątkiem Gorlic) przekroczona została wartość dopuszczalna stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM 10. Jak wynika z aktualizacji Programu ochrony powietrza wielkości stężeń pyłu zawieszonego w województwie małopolskim należą do najwyższych w Polsce. Szczególnie niekorzystnie wypada Kraków, który jest miastem osiągającym jedne z najwyższych stężeń pyłu PM10 w Polsce.

Z uwagi na występujące przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, aglomeracja krakowska objęta została działaniami naprawczymi, wyznaczonymi w Programie ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jako główną przyczynę złego stanu powietrza program wskazuje niską emisję tj. lokalne kotłownie i piece na paliwo stałe oraz źródła liniowe. W związku z powyższym w celu uzyskania wymaganych standardów jakości powietrza ww. program wprowadza kierunki działań, polegające między innymi na sukcesywnej likwidacji palenisk domowych.

Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzono w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków ograniczenia, co do stosowania rodzajów paliw.

Uchwała dopuszcza wyłącznie do stosowania w celu ogrzewania lokali lub budynków
i przygotowania ciepłej wody użytkowej następujące rodzaje paliw:

 

 • gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych

 • olej opałowy i napędowy przeznaczony do celów opałowych z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego.

 

Uchwała wchodzi w życie:

 

 • 29 grudnia 2013 r. dla nowych budynków i lokali (tj. takich, których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony po tym terminie)

 • z dniem 1 września 2018 r. – w lokalach i budynkach istniejących oraz w lokalach i budynkach które uzyskały pozwolenie na budowie lub dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony przed 29 grudnia 2013 r.

Pełną treść uchwały można znaleźć tutaj.

Treść uchwały: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2013/uchwala_703_13.htm

 

Zastąp węgiel miejskim ciepłem
07/01/2014

Miasto zachęca do rezygnacji z węgla. W tym roku na dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe zgromadzono rekordową sumę. W przyszłym roku pieniędzy będzie jeszcze więcej.

 

Dlaczego warto pozbyć się starych pieców? Bo palenie węglem w paleniskach to nie tylko jedna z głównych przyczyn powstawania smogu, ale też wyjątkowo męczące zajęcie. Dlatego warto wystąpić o dotację i zamienić stary piec węglowy na jedno z nowoczesnych rozwiązań grzewczych. – Miejskie ciepło, gaz i prąd nie zatruwają, a do tego zapewniają komfort – argumentuje Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Przypomnijmy, że Miasto od 1995 r. realizuje programy ograniczania niskiej emisji poprzez dopłaty do wymiany systemu ogrzewania. Do 2012 r. na likwidację pieców i kotłowni węglowych wydano prawie 14 mln zł, dzięki czemu nasze miasto przestało truć 20 tys. pieców i niemal 400 kotłowni węglowych.

Jednak rekordowy pod tym względem jest 2013 r. Na działania Programu OgraniczaniaNiskiej Emisji zabezpieczono 22,3 mln zł, z tego 750 tys. zł na zadania realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Na tę kwotę składają się środki własne Miasta (2,8 mln zł) oraz dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (łącznie 19,5 mln zł). Dzięki temu w tym roku uda się zlikwidować rekordową liczbę pieców i kotłowni węglowych. Łącznie przestanie nas truć ponad 2 tys. palenisk.

Warto wiedzieć, że w walce o poprawę powietrza Miasto ma sojuszników. W maju 2012 r. podpisano porozumienie między Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminą Miejską Kraków, MPEC SA w Krakowie, EDF Kraków SA, Elektrownią Skawina SA, PGNiG SA oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w sprawie likwidacji palenisk węglowych na terenie Krakowa. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańcy, którzy chcą się definitywnie rozstać z piecami i kotłowniami węglowymi, mogą liczyć na niemal 100 proc. dofinansowania. Firmy i instytucje pokrywają większą część kosztów wykonania instalacji wewnątrz budynków.

Także rok 2014 zapowiada się na rekordowy pod względem środków na ograniczanie niskiej emisji. Z pomocą dla Krakowa przyjdzie rządowy program KAWKA. Niedawno podpisano umowę w tej sprawie pomiędzy Narodowym a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach pierwszego naboru środków do programu KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wystąpił z wnioskiem o 33,2 mln zł na zadania warte niecałe 75,5 mln zł, które mają być realizowane przez najbliższe trzy lata w sześciu wydzielonych strefach na terenie naszego regionu. – Dostaliśmy wszystkie pieniądze, o które się ubiegaliśmy. Kraków będzie największym beneficjentem środków przyznanych w odpowiedzi na nasz wniosek – podkreśla Małgorzata Mrugała, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Warto wiedzieć, że program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, którego pierwszym elementem jest projekt KAWKA, będzie realizowany do 2018 r. Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu szczególnie w tych rejonach, gdzie występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza. Całkowity budżet programu wynosi aż 800 mln zł (kosztami dzielą się po połowie Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 

Autor: Jan Machowski

Źródło: Dwutygodnik Miejski KRAKÓW.PL

Nr 20 (126) z dnia 4 grudnia 2013 r.

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa w 2013 roku
07/11/2013

W roku 2013 na działania realizowane w ramach Programu zaplanowano środki w wysokości 22,3 mln, z tego 0,75 mln na zadania realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Na powyższą wartość składają się środki:

- zaplanowane w budżecie, w wysokości 2,8 mln.

- przyznane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 9,5 mln.

- przyznane w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 10 mln, z tego 4 mln na instalację odnawialnych źródeł energii.

W bieżącym roku Inwestorzy na zadania związane z realizacją Programu  złożyli ponad 1500 wniosków. Wykorzystując ww kwotę  do wykonania zadań objętych wnioskami planuje się zlikwidować około 1800 sztuk palenisk węglowych oraz około 300 sztuk kotłowni węglowych.    

Piknik Rodzinny 8 czerwca br Błonia Krakowskie
06/06/2013

Szanowni Państwo,

8 czerwca br. z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się na krakowskich Błoniach piknik
rodzinny.

Podczas imprezy oprócz licznych atrakcji w formie zabaw i konkursów, można będzie dowiedzieć się jak skutecznie chronić środowisko naturalne.
Zaprezentowane zostaną inwestycje i projekty z zakresu ochrony środowiska, realizowane przez 60 jednostek państwowych i samorządowych  oraz spółek i instytucji miejskich.

Serdecznie zapraszamy do namiotu nr 7, w którym prezentowane będą zalety ekologicznych systemów ogrzewania tj. ogrzewanie sieciowe, ogrzewanie elektryczne i ogrzewanie gazowe.

Nowe środki od WFOŚiGW
29/03/2013

Dnia 22 marca 2013 roku uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał Gminie Miejskiej Kraków dotację w wysokości 3 497 390 zł na wsparcie finansowe zmian sposobu ogrzewania z paliwa stałego na proekologiczne, w tym:

• 2 745 538 zł na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa,

• 751 852 zł na zadania realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.