Nadal korzystasz z niewygodnego w obsłudze,
zatruwającego krakowskie powietrze
paleniska węglowego?
Dołącz do bezpiecnych!
Wybierz ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z możliwości
zwrotu do 80% kosztów wymiany instalacji w ramach
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków w porozumieniu z WFOŚiGW w Krakowie,
MPEC w Krakowie, EDF Kraków, CEZ Skawina oraz PGNiG.
Skorzystaj ze specjalnej oferty dostawców energii
i zastąp węgiel:
ogrzewaniem
sieciowym
ogrzewaniem
gazowym